Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

3 πράγματα που δε θα βοηθήσουν το παιδί με δυσλεξία!

Posted in Δυσαριθμησία, Για γονείς, Δυσγραφία, Για εκπαιδευτικούς, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

3 πράγματα που δε θα βοηθήσουν το παιδί με δυσλεξία!

Συνήθως παραθέτουμε συμβουλές, στρατηγικές και μεθόδους που βοηθούν τα παιδιά με Δυσλεξία να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους! Τι γίνεται όμως με αυτά, που πολύ συχνά κάνουμε και δε βοηθούν το δυσλεξικό παιδί;

«Άχρηστος εγώ»; Το γράμμα ενός μαθητής της έκτης δημοτικού

Posted in Για γονείς, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

«Άχρηστος εγώ»; Το γράμμα ενός μαθητής της έκτης δημοτικού

«Ξημέρωσε. Νυστάζω. Δεν χόρτασα ύπνο. Ακούω τη φωνή της μαμάς. Τι θα κάνω τώρα; Θέλει να με βάλει να ξαναγράψω αυτή τη ρημάδα την ορθογραφία. Αφού όσες φορές και να τη γράψω, πάλι λάθη θα κάνω. Είμαι ένας μπουμπούνας. 

Αναγνωστικές δυσκολίες

Posted in Για γονείς, Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Αναγνωστικές δυσκολίες

Το κάθε παιδί ακολουθεί τους δικούς του αναπτυξιακούς ρυθμούς. Έτσι και η αναγνωστική ικανότητα δεν αναπτύσσεται και δεν εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό και στον ίδιο βαθμό σε όλα τα παιδιά. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται αρκετά να την κατακτήσουν και παρουσιάζουν αναγνωστικές δυσκολίες.

Η δυσκολία στην ανάγνωση οφείλεται συνήθως στην ύπαρξη προβλημάτων στη γλωσσική επεξεργασία.

Ο πιο ισχυρός παράγοντας των αναγνωστικών δυσκολιών είναι η ελλειμματική φωνολογική επίγνωση, η οποία δυσκολεύει την αποθήκευση, την ανάκληση και την επεξεργασία των λέξεων σαν σύνολο.

Ασκήσεις μνήμης για παιδιά

Posted in ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Για γονείς, Για εκπαιδευτικούς, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ασκήσεις μνήμης για παιδιά

α) Η επανάληψη εκ μέρους του μαθητή σειράς δισύλλαβων λέξεων με την ίδια σειρά εκφώνησής τους (πχ κότα, βρύση, δόντι, νερό). Η άσκηση αρχίζει με σειρά τριών λέξεων, οι οποίες θα εκφωνούνται με ρυθμό μια λέξη ανά ένα δευτερόλεπτο, και συνεχίζεται με σειρές περισσότερων λέξεων.

Διάγνωση

Posted in Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Δυσαριθμησία, Για γονείς, Δυσγραφία, Δυσλεξία, Διάγνωση, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Asperger

Διάγνωση

Η αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης

Οι σοβαρές βλάβες, που έχουν σαν επακόλουθο κάποια μορφή αναπηρίας, μπορούν να γίνουν αμέσως αντιληπτές. Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις μπορεί η προβληματική ιδιαιτερότητα του παιδιού να αργήσει να εκδηλωθεί, η διάγνωση να γίνει καθυστερημένα, με

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Posted in ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Για γονείς, Για εκπαιδευτικούς, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)

Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) - διεθνώς ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder - είναι μια από τις συχνότερες νευρολογικές διαταραχές της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και αναφέρεται σε άτομα,

Δυσαριθμησία

Posted in Δυσαριθμησία, Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσαριθμησία

Η Δυσαριθμησία (dyscalculia) είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, που σχετίζεται με τα μαθηματικά. Είναι, ίσως, η λιγότερο γνωστή μαθησιακή δυσκολία, αν και συχνά συνυπάρχει με άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Δυσγραφία

Posted in Δυσγραφία, Για εκπαιδευτικούς, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσγραφία

Πρόκειται για μία νευρολογική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από τη  δυσκολία του ατόμου να παράξει αναγνώσιμη γραφή με το χέρι, λόγω ελλειμματικής επεξεργασίας στη μετατροπή των ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων σε κινητική συμπεριφορά.

Δυσλεξία

Posted in Για γονείς, Για εκπαιδευτικούς, Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία

Τι είναι δυσλεξία;

Η δυσλεξία είναι μια δυσκολία νευροβιολογικής και νευροαναπτυξιακής φύσης με κληρονομική προδιάθεση. Επηρεάζει τις γνωστικές διεργασίες του εγκεφάλου που αφορούν την κατάκτηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και παράλληλα γίνεται

Δυσλεξία: Δεν είναι και το τέλος του κόσμου!

Posted in Για γονείς, Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσλεξία: Δεν είναι και το τέλος του κόσμου!

Το παιδί σας έχει διαγνωστεί με την πιο κοινή από τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ), τη δυσλεξία, και η ανησυχία σας για τη μελλοντική του εξέλιξη σας προβληματίζει ιδιαίτερα. Η σχολική του πορεία σας φαίνεται αβέβαιη και οι προσδοκίες σας για υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις μοιάζουν να γκρεμίζονται. Και αυτό γιατί οι δυσκολίες του σε επίπεδο γλωσσικών διεργασιών είναι ιδιαίτερες και πολυεπίπεδες, αλλά και επειδή καλείστε να αποτρέψετε -εγκαίρως- δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί στην πορεία να ανακύψουν.

Δυσορθογραφία

Posted in Για γονείς, Για εκπαιδευτικούς, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Δυσορθογραφία

Δυσορθογραφία είναι η  δυσκολία που αφορά την ικανότητα του παιδιού να αντιστοιχεί με ευκολία φωνήματα και γραφήματα. Σύμφωνα με την «Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας», η Δυσορθογραφία ορίζεται ως «η δυσκολία στην εκμάθηση της ορθογραφίας και των κανόνων που τη διέπουν».

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Posted in ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Δυσλεξία, Διάγνωση, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να καλύψει μια σειρά δυσκολιών που συνδέονται με τη μάθηση. Είναι ένας ορισμός «ομπρέλα», κάτω από την οποία μπαίνουν δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσπραξία, η δυσαριθμισία, η δυσορθογραφία,

Η συνύπαρξη της ΔΕΠΥ με τις μαθησιακές δυσκολίες

Posted in ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Έρευνες, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Η συνύπαρξη της ΔΕΠΥ με τις μαθησιακές δυσκολίες

«Ο Ιάσονας είναι ένας μικροκαμωμένος αλλά ευφυέστατος μαθητής της β' γυμνασίου. Έχει λίγους, αλλά καλούς φίλους και συνηθίζει να ασχολείται με κατασκευές και «πατέντες», όπως τις αποκαλεί. Οι συμμαθητές του τον περιγράφουν με τις εξής γλαφυρές λέξεις: εσωστρεφής, πρακτικός, εξυπνάκιας, έντονα κινητικός, ξεχασιάρης, νευρικός, συχνά βρίσκεται στον κόσμο του. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, είτε συνηθίζει να χάνεται στις σκέψεις του και να ταξιδεύει μακριά από τα τεκταινόμενα της τάξης, είτε να είναι ανήσυχος και να ασχολείται με τις «πατέντες» του.

Παιδί και μαθησιακές δυσκολίες: Ντροπή δεν είναι να δεχτούμε την ύπαρξη προβλήματος, ντροπή είναι να εθελοτυφλούμε

Posted in Για γονείς, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Παιδί και μαθησιακές δυσκολίες: Ντροπή δεν είναι να δεχτούμε την ύπαρξη προβλήματος, ντροπή είναι να εθελοτυφλούμε

Η γέννηση των παιδιών, μοιάζει με την παρουσία αγγέλων πάνω στη Γη. Όσα κι αν μαυρίζουν γύρω μας, το άγγιγμα τους, το φιλί τους κι η αγκαλιά τους είναι απόδειξη δύναμης κι ελπίδας. Όποιος μένει αλύγιστος σ’ ένα παιδικό βλέμμα, σ’ ένα δάκρυ και σ’ ένα χαμόγελό τους, θα πρέπει ν’ ανησυχήσει ότι κάπου έχει χάσει την ανθρωπιά του.

Πώς μιλάμε στο δυσλεκτικό παιδί για τη δυσλεξία;

Posted in Για γονείς, Δυσλεξία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Πώς μιλάμε στο δυσλεκτικό παιδί για τη δυσλεξία;

Πολλές φορές κάνουμε διαγνώσεις, βάζουμε ταμπέλες, χρησιμοποιούμε ορολογίες που είναι για τα παιδιά δυσνόητες και τους δημιουργούμε σύγχυση και άγχος.

Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να γνωρίζει τι του συμβαίνει, ώστε να συνεργαστεί με την αντιμετώπιση που έχει σχεδιαστεί και για να του δώσουμε την ευκαιρία να εκφράσει φόβους και απορίες. Εξηγούμε στο παιδί ανάλογα με την ηλικία του, προσέχοντας να είμαστε θετικοί και να δημιουργούμε ελπίδα.

[12  >>