Εγκεφαλική Παράλυση

Εγκεφαλική Παράλυση

Posted in Εγκεφαλική Παράλυση

Εγκεφαλική Παράλυση

 H εγκεφαλική παράλυση είναι μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος δηλαδή του νωτιαίου μυελού, της παρεγκεφαλίδας και του εγκεφάλου. Αυτή η βλάβη έχει προκληθεί πριν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και η εκπαιδευτική τους προσέγγιση

Posted in Εγκεφαλική Παράλυση

Τα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και η εκπαιδευτική τους προσέγγιση

H εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ) είναι μια πάθηση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτή η βλάβη έχει προκληθεί πριν την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του εγκεφάλου και είναι μια μόνιμη κατάσταση, αφού εξαιτίας της βλάβης ο νευρικός ιστός δεν αναπαράγεται.

Τύποι Εγκεφαλικής Παράλυσης

Posted in Εγκεφαλική Παράλυση

Τύποι Εγκεφαλικής Παράλυσης

Στα παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έγκαιρη διάγνωση και ταξινόμηση της πάθησης. Επίσης ελέγχεται και το επίπεδο του δείκτη νοημοσύνης. Παιδιά με καλή σχετικά νοητική κατάσταση έχουν αρκετά καλή πρόγνωση και εξέλιξη.