Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Posted in Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα που ασχολείται με τη  λειτουργικότητα του ατόμου σε κάθε ηλικία και σαν  σκοπό έχει την αντιμετώπιση διαταραχών, που μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη του ή την καθημερινή του ζωή και σε μικρό ή μεγάλο βαθμό.