Διάγνωση

Διάγνωση

Posted in Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Δυσαριθμησία, Για γονείς, Δυσγραφία, Δυσλεξία, Διάγνωση, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Asperger

Διάγνωση

Η αναγκαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης

Οι σοβαρές βλάβες, που έχουν σαν επακόλουθο κάποια μορφή αναπηρίας, μπορούν να γίνουν αμέσως αντιληπτές. Σε άλλες, όμως, περιπτώσεις μπορεί η προβληματική ιδιαιτερότητα του παιδιού να αργήσει να εκδηλωθεί, η διάγνωση να γίνει καθυστερημένα, με

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Posted in ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας), Δυσαριθμησία, Δυσγραφία, Δυσλεξία, Διάγνωση, Δυσορθογραφία, Ειδική Αγωγή, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να καλύψει μια σειρά δυσκολιών που συνδέονται με τη μάθηση. Είναι ένας ορισμός «ομπρέλα», κάτω από την οποία μπαίνουν δυσκολίες, όπως η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσπραξία, η δυσαριθμισία, η δυσορθογραφία,

Τι είναι Πρώιμη παρέμβαση και πότε χρειάζεται

Posted in Για γονείς, Διάγνωση, Ειδική Αγωγή

Τι είναι Πρώιμη παρέμβαση και πότε χρειάζεται

Όπως γνωρίζουμε, κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με μια «κατάσταση», μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία (σύγχρονοι ορισμοί), η οποία θα επηρεάσει με κάποιον τρόπο την ανάπτυξή του. Κάποιες άλλες φορές, αυτή η εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία δεν είναι εμφανής από τη στιγμή της γέννησης, αλλά παρουσιάζεται ως κάποιο εμπόδιο σε κάποιο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού καθώς μεγαλώνει, ανησυχώντας τους γονείς και τους γιατρούς.

Το παιδικό σχέδιο ως διαγνωστικό εργαλείο: γιατί το χρησιμοποιούμε;

Posted in Γενικά και χρήσιμα, Για γονείς, Για εκπαιδευτικούς, Διάγνωση

Το παιδικό σχέδιο ως διαγνωστικό εργαλείο: γιατί το χρησιμοποιούμε;

Η τεχνική σχεδίου αποτελεί προβολική τεχνική έκφρασης, η οποία χρησιμοποιείται ως διαγνωστικό εργαλείο (σε συνδυασμό με άλλα μέσα) για την εκτίμηση και την αξιολόγηση της ψυχικής λειτουργίας του παιδιού και του εφήβου. Το σχέδιο μας βοηθά να διαμορφώσουμε μία εικόνα, αναφορικά με το συναισθηματικό κόσμο του παιδιού, την προσωπικότητά του, το νοητικό του υπόβαθρο σε σχέση με το αναπτυξιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται, την ωριμότητα, την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας, αλλά και τις δεξιότητες και κλίσεις του.