Λογοθεραπεία

Posted in Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη  της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη),  την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων.

Η λογοθεραπεία ασχολείται με τις διαταραχές του λόγου στους ακόλουθους τομείς:

Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρίες, δυσλαλίες)

Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας (λογονευρώσεις, ταχυλαλίες, βραδυλαλίες, τραυλισμός)

Μερικές ή ολικές διαταραχές προφορικής έκφρασης (κωφαλαλία, αλαλία, υστερική αλαλία)

Φωνητικές ανωμαλίες (αφωνία, δυσφωνίες, ρινολαλίες)

Ανωμαλίες κατανόησης και έκφρασης (αφασίες, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλικές κακώσεις)

Γραμματικές/συντακτικές ανωμαλίες

Ο στόχος της είναι η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων, που θα επιτρέψουν την κατάλληλη κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία, την ανάπτυξη κατάλληλων αισθητικοκινητικών λειτουργιών για σίτιση και ομιλία, την ενίσχυση της προσοχής και κατανόησης, καθώς επίσης και την εκπαίδευση της καλύτερης λειτουργίας της φωνητικής οδού.

 

 

Νίκη Λουκά B.A., M.Phil.

Ειδική Παιδαγωγός